Erekcja

Mężczyzna doznaje erekcji, gdy jest podniecony, a także spontanicznie (np. podczas polucji).Jego prącie staje się wówczas sztywne.

Erection

A man gets an erection when he is sexually aroused or spontaneously (for example during a wet dream). The penis becomes erect.