Embrion

Zapłodniona komórka jajowa rozwijająca się w macicy. Nazywana jest embrionem w czasie pierwszych trzech miesięcy ciąży. Następnie staje się płodem.

Embryo

Fertilized egg growing in the mother's uterus. It is called an embryo during the first 3 months of pregnancy and a foetus after that.