Choroba

Sytuacja, w której ciało człowieka, części jego ciała lub również jego umysł przestają funkcjonować w sposób poprawny. Wiele chorób można wyleczyć.

Disease

When someone's body, part of the body or even the mind no longer functions well. Many diseases can be cured.