Dyskryminacja

Gorsze traktowanie ludzi np. z powodu koloru skóry, płci biologicznej, orientacji seksualnej lub faktu, że ktoś jest nosicielem wirusa HIV. Dyskryminacja jest zakazana przez prawo w większości krajów.

Discrimination

Treating people differently, for example because they have another skin colour, sex or sexual orientation, or have HIV. Discrimination is forbidden by law in most countries.