Data ważności

Ostatni dzień, w którym można wykorzystać produkt. Po tej dacie produkt może być nieskuteczny.

Expiry date

Last day on which a product may be used. After this day, the product may no longer be effective.