Błona dziewicza

Cienki fałd błony u wejścia do pochwy. Kształt i rozmiar błony dziewiczej jest inny u każdej kobiety.

Hymen

Supple rim of tissue at the entrance to the vagina. The shape and size of the hymen are different for every woman.