Pęcherzyk

Małe, przypominające bańkę wybrzuszenie na skórze, które wypełnione jest bezbarwnym płynem.

Blister

Small, bubble-like bulge on the skin that is filled with clear-coloured fluid.