Biseksualność

Pociąg emocjonalny i seksualny zarówno do kobiet, jak i mężczyzn.

Bisexuality

Feeling emotionally and sexually attracted to both men and women.