Bezpłodność

Niezdolność do poczęcia dzieci.

Infertility

Not being able to have children.