Miednica

Część ciała: wygięte kości znajdujące się pomiędzy udami.

Pelvis

Part of the body: the curved set of bones between the hips.