Awaryjna pigułka antykoncepcyjna

Pigułka przyjmowana przez kobiety po stosunku płciowym w sytuacji, gdy nie został zastosowany środek antykoncepcyjny, a kobieta nie chce zajść w ciążę. Nazywana także pigułką "dzień po". Pigułka ta ograniczona ryzyko zajścia w ciążę, ale nie jest w 100% skuteczna. Kobieta powinna zastosować tego rodzaju antykoncepcję niezwłocznie po odbyciu stosunku i nie później niż trzy dni po nim. Awaryjna pigułka antykoncepcyjna nie jest uznawana za jedną z metod antykoncepcji.

Emergency contraceptive pill

Pill taken by a woman after sexual intercourse when she did not use contraception and does not want to get pregnant. Also called "morning-after" pill. The pill reduces the risk of getting pregnant but is not 100% reliable. The woman needs to take the emergency contraceptive pill as soon as possible after sex, at most 3 days later. The emergency contraceptive pill is not a method of contraception.