Asertywność

Wyrażanie swojego zdania. 

Assertiveness

Standing up for yourself.