Anestezja

Anestezja (narkoza) zapobiega bólom w trakcie operacji. Nazywana jest również znieczuleniem. Anestetystka / anestetysta wykorzystuje do znieczulenia różne leki. Znieczulone mogą zostać poszczególne miejsca ciała (znieczulenie miejscowe) lub obszary (znieczulenie regionalne) lub także całe ciało (znieczulenie ogólne). Tylko w przypadku znieczulenia ogólnego następuje również zniesienie świadomości pacjentki / pacjenta.

Anaesthesia

Anaesthesia prevents pain during surgery. The anaesthesiologist uses various drugs for anaesthesia. Individual places (local anaesthetic) or areas (regional anaesthesia) on the body or even the whole body can be anesthetized (general anaesthesia). Only in the case of general anaesthesia is the patient's awareness anesthetized.