Położna

Odpowiednio przeszkolona osoba, która pomaga kobiecie w ciąży przed porodem, w trakcie oraz po nim. Położne nie mogą wydawać recept. Zawód ten może być wykonywany zarówno przez mężczyzn, jak i kobiety.

Midwife

A trained person who helps a pregnant woman before, during and after delivery. Midwives cannot prescribes medicines. A midwife can be a woman or a man.