Osoba dorosła

Mężczyzna lub kobieta, który/-a osiągnął/osiągnęła wiek pozwalający samodzielnie podejmować decyzje prawne. W większości krajów europejskich osoba staje się dorosła w dniu 18 urodzin.

Adult

A man or woman who is old enough according to the law to make decisions about his/her own life. In most European countries, a person becomes an adult on his/her 18th birthday.