Adopcja

Proces, w wyniku którego dana osoba staje się prawnym opiekunem dziecka.

Adoption

Process which makes you the legal parent of somebody else's child.