Aborcja

Celowe przerwanie ciąży np. gdy stanowi ona zagrożenie dla życia kobiety lub gdy kobieta nie chce ciąży. W przypadku ciąży niechcianej w większości krajów europejskich kobieta może dokonać aborcji w okresie do 12 tygodnia od momentu zapłodnienia.

Abortion

Deliberate termination of a pregnancy, for instance if the pregnancy threatens the woman's life or the woman does not want the pregnancy. In the case the woman does not want the pregnancy, abortion is allowed up to 12 weeks after fertilization in most European countries.