Sytuacja awaryjna

Sytuacja, która wymaga szybkiego działania. Np. jeśli kobieta odbyła stosunek płciowy bez użycia antykoncepcji a nie chce zajść w ciążę, powinna jak najszybciej zażyć awaryjną pigułkę antykoncepcyjną. Innym przykładem jest sytuacja, gdy ktoś uprawiała seks bez zabezpieczenia i ma podejrzenie, że mogł zostać zakażony wirusem HIV. Taka osoba musi niezwłocznie poddać się profilaktyce poekspozycyjnej HIV.

Emergency situation

A situation in which urgent action is required. For example: if a woman has sexual intercourse without using contraception and does not want to get pregnant, she needs to take an emergency contraceptive pill as soon as possible. Or if a person has unprotected sex and thinks he or she may have caught HIV, then he or she needs to have PEP (post-exposure prophylaxis) treatment as soon as possible.