Uprawiać seks

Czynność polegająca na kontakcie seksualnym z inną osobą. Np.: całowanie, lizanie lub stosunek płciowy.

Having sex

To have sexual contact with someone. For example: kissing, licking or sexual intercourse.