Wykorzystywanie seksualne

Wykorzystywanie seksualne to czynności seksualne  dokonywane na dzieciach i podopiecznych z wykorzystaniem kontaktu fizycznego lub też bez niego. Pod pojęciem kontaktu fizycznego rozumie się np. dotykanie lub całowanie dziecka. Do wykorzystywania bez kontaktu fizycznego może dochodzić, gdy np. sprawca w obecności dziecka dotyka własnego prącia i pociera je. Sprawczynie i sprawcy wykorzystują swą władzę lub autorytet, aby zaspokoić swoje własne potrzeby kosztem innych osób. Wykorzystywanie seksualne jest formą przemocy  i stanowi w Niemczech czyn karalny.

Sexual abuse

Sexual abuse includes sexual acts with children and protected adults with or without body contact. With body contact is, for example, touching or kissing a child. Without body contact, for example, an offender can touch and rub his own penis in front the child. The perpetrators use their power or authority to meet their own needs at the expense of others. Sexual abuse is a form of violence and considered a criminal offense in Germany.