Małżeństwo

Ceremonia oraz umowa, która tworzy prawny związek pomiędzy 2 partnerami. Partnerami mogą być mężczyzna (mąż) oraz kobieta (żona). Ponadto w niektórych krajach Europy mężczyzna może poślubić drugiego mężczyznę, a kobieta inną kobietę.

Marriage

A ceremony and legal contract which creates a legal relationship between 2 partners. The partners may be a man (the husband) and a woman (the wife). Also, in many European countries, a man may marry another man, or a woman may marry another woman.