Bliskość (zażyłość)

Bliska więź. Poszanowanie i okazanie czułości drugiej osobie. Bliskość może być psychiczna, emocjonalna lub duchowa.

Intimacy

Close bond. Respectful and tender care for each other. Intimacy can be physical, emotional or spiritual.