Żołądź

Zwieńczenie prącia. Żołądź jest najwrażliwszą częścią prącia. Pokryta jest napletkiem. Mężczyzna, który został obrzezany, pozbawiony jest napletka.

Glans

Tip of the penis. The glans is the most sensitive part of the penis. The foreskin covers the glans. A man who is circumcised no longer has a foreskin.