Badanie USG

Badanie, które pozwala zobaczyć płód na ekranie monitora. Lekarz lub lekarz ginekolog smaruje brzuch kobiety żelem, a następnie przesuwa po nim urządzenie ultrasonograficzne, które pozwala na wygenerowanie obrazu dziecka. Lekarz wykonuje takie badanie USG kilkukrotnie w czasie ciąży, aby upewnić się, że płód jest zdrowy oraz sprawdzić płeć dziecka i ustalić datę porodu.

Ultrasound scan

Examination which shows the foetus on a screen. The doctor or gynaecologist puts a slippery gel on your belly and moves the ultrasound device over your belly to produce an image of the foetus. The doctor will carry out an ultrasound scan several times during pregnancy to make sure your foetus is healthy and sometimes to determine the sex and the expected date of birth.