Seksuele rechten

Rechten van een mens om zelf gestalte te geven aan haar of zijn seksualiteit. Bijvoorbeeld het recht om zelf een partner te kiezen, het recht om te beslissen wel of geen seks tte hebben, het recht op informatie over seksualiteit, enz.

Sexual rights

A person's rights to determine his/her own sexuality. For example: the right to choose a partner, the right to decide whether or not you want to have sex, the right to get information about sexuality, etc.