PEP

PEP (post-exposure prophylaxis) is een behandeling met hiv-medicijnen na onbeschermd seksueel contact, bij het gegronde vermoeden dat iemand daarbij eventueel is besmet. De behandeling verkleint het risico op infectie met hiv. De behandeling moet binnen 3 dagen na het risicovolle contact starten.

PEP

PEP (post-exposure prophylaxis) is a treatment with HIV medicines after unprotected sexual contact and the justified suspicion of possibly being infected. The treatment reduces the risk of an HIV infection. The treatment has to start within 3 days of the risky contact.