Partnergeweld

Wanneer bijvoorbeeld iemand zijn/haar partner pijn doet, vernedert, verwaarloost of dwingt tot seks.

Partner violence

When, for example, somebody hurts, humiliates or neglects his or her partner or coerces his/her partner into having sex.