Beroepsgeheim

Recht om informatie aan iemand te geven zonder dat zij of hij deze informatie aan iemand anders doorgeeft. Een dokter moet zich houden aan het beroepsgeheim.

Privacy

Right to give information to someone without this person passing on this information to someone else. A doctor has the duty of keeping confidentiality.