Moederpas

De moederpas is een document. Zwangere vrouwen krijgen de moederpas bij het eerste controle-onderzoek. In de moederpas noteert de dokter of vroedvrouw regelmatig alle belangrijke informatie over het verloop van de zwangerschap en de resultaten van de controle-onderzoeken. Het is belangrijk dat zwangere vrouwen altijd hun moederpas bij zich dragen. Ze hebben dan alle informatie bij zich in geval van nood.

Maternal health passport

The maternal health passport is a document. Pregnant women receive the maternal health passport at the first early detection examination. The doctor or the midwife regularly writes all the important information about the pregnancy and the results of the preventive examinations in the maternal health passport. It is important that pregnant women always carry their maternal health passport with them. Then in an emergency, they have all the important information they need.