Libido

Verlangen naar seks. Het libido is niet bij iedereen gelijk.

Libido

Longing for sex. The libido is not the same for everyone.