Kussen

Iemand aanraken met de lippen. Kussen kan een teken van vriendschap of liefde zijn.

To kiss

To touch somebody with your lips. A kiss is a sign of friendship or love.