Genderidentiteit / Gender Identity

Genderidentiteit betekent of iemand zich een man of een vrouw voelt. De meeste vrouwen voelen zich een vrouw. De meeste mannen voelen zich een man. Soms voelt een man zich een vrouw of voelt een vrouw zich een man (transgender). Dit kan ook bij jongens en meisjes al zo zijn. Andere mensen willen hun genderidentiteit niet aan een bepaalde groep koppelen.

Gender Identity

Gender identity means feeling like a man or a woman. Most women feel like a woman. Most men feel like a man. Sometimes a man feels like a woman or a woman feels like a man (transgender). This can also already be the case with boys and girls. Other people do not want to be assigned to a particular group with their Gender identity.