Gender / sociaal geslacht

Iedereen heeft een biologisch geslacht en een sociaal geslacht. Het sociale geslacht is de rol die een mens in de samenleving krijgt opgelegd vanwege haar of zijn biologische geslacht. Het gaat daarbij om vaardigheden, taken en de identiteit van een persoon. In samenlevingen zijn er bijvoorbeeld verschillende ideeën over hoe een man of een vrouw moet zijn. Wanneer een samenleving verandert, veranderen ook deze ideeën.

Gender

Everyone has a biological sex and a gender. Gender is the role assigned to a person in society because of his or her biological sex. These are a person’s abilities, tasks and their identity. In various societies, for example, there are different ideas about how a man or a woman should be. When a society changes, these ideas also change.