Scheiding

Wettelijke stopzetting van een huwelijk. Na een scheiding kunt u met iemand anders trouwen.

Divorce

Legal ending of a marriage. After a divorce, you can marry someone else.