Miskraam

Soms eindigt een zwangerschap door een ernstige storing bij de bevruchting of innesteling, omdat het embryo niet zou kunnen overleven. De foetus overlijdt. Vaak is niet duidelijk waarom de foetus gestorven is. Bij een miskraam is de foetus minder ver ontwikkeld dan bij een doodgeboorte.

Miscarriage

Sometimes, a pregnancy ends due to a fundamental problem with fertilization or implatation as the embryo is not able to survive. The foetus dies. Often no one knows why the foetus died. In a miscarriage, the foetus is less well developed than in a stillbirth.