Eikel

Top van de penis. De eikel is het meest gevoelige deel van de penis. Rond de eikel zit de voorhuid. Een man die besneden is, heeft geen voorhuid meer.

Glans

Tip of the penis. The glans is the most sensitive part of the penis. The foreskin covers the glans. A man who is circumcised no longer has a foreskin.