اگر فکر میکنید ممکن است به عفونتها و بیماریهای آمیزشی (STI) مبتلا باشید، با دکتر مشورت کنید. عفونتها و بیماریهای آمیزشی را باید به منظور جلوگیری از  تأثیرات منفی بر سلامتی خود، معالجه کنید. با یک دکتر صحبت کنید تا مورد معالجه صحیح قرار بگیرید.

معالجه را تا زمانی که پزشک میگوید و مطابق دستور او انجام دهید. حتی پس از برطرف شدن علائم بیماری نیز به معالجه ادامه دهید.

انواع مختلفی از عفونتها و بیماریهای آمیزشی وجود دارد. عفونتها و بیماریهای آمیزشی همراه با علائم نیست. شیوه معالجه به نوع عفونت و بیماری آمیزشی بستگی دارد.

معالجه عفونتها و بیماریهای آمیزشی (STI) باکتریایی

عفونتها و بیماریهای آمیزشی (STI) باکتریایی عبارتند از:

عفونتها و بیماریهای آمیزشی باکتریایی با آنتی بیوتیک درمان میشود. برای دریافت دارو از داروخانه به نسخه دکتر نیاز دارید.

طی مدت معالجه و تا زمانی که علائم بیماری را دارید، از سکس خودداری کنید و یا برای کاهش خطر انتقال عفونت به دیگران از کاندوم استفاده کنید.

معالجه عفونتها و بیماریهای آمیزشی (STI) ویروسی

عفونتها و بیماریهای آمیزشی ویروسی از جمله عبارتند از :

بعضی از عفونتها و بیماریهای آمیزشی را نمیتوان معالجه کرد اما علائم بیماری را میتوان معالجه کرد.

  • هپاتیت بی: استراحت زیاد. دکتر میتواند در مواقع ضروری برایتان دارو تجویز کند.
  • تبخال: در صورت لزوم دکتر میتواند داروهای لازم را برای معالجه  تاول تجویز کند.
  • زگیل اندامهای جنسی: دکتر ممکن است پمادی برای مالیدن روی زگیل تجویز کند. دکتر در صورت لزوم، زگیل را با بریدن یا فریز کردن، برمیدارد.

معالجه عفونتها و بیماریهای آمیزشی (STI) انگلی

عفونتها و بیماریهای آمیزشی انگلی عبارتند از:

گال (جرب):

  • دکتر میتواند کرمی را برای مالیدن روی پوست تجویز کند.

  • لباس زیر، لباس، لباس خواب، ملحفه و حوله های خود را هر روز با آب داغ (حداقل شصت درجه سانتیگراد) بشویید.

تریکوموناس:

  • این بیماری با آنتی بیوتیک معالجه میشود.
  • برای دریافت دارو از داروخانه به نسخه دکتر نیاز دارید.

شپش اندامهای جنسی:

  • دکتر ممکن است برایتان پمادی تجویز کند تا روی پوست و جایی که شپش دارد، بمالید .
  • لباسهای زیر، لباس، لباس خواب، ملحفه و حوله های خود را هر روز با آب داغ (حداقل 60 درجه سانتی گراد) بشویید.

صحبت با شریک زندگی

اگر به یکی از عفونتها و بیماریهای آمیزشی (STI) مبتلا شده اید، سعی کنید با شریک زندگیتان صحبت کنید. در صورت ابتلا به بعضی از عفونتها و بیماریهای آمیزشی خاص، شریک شما نیز باید آزمایش و معالجه شود.

طی مدت معالجه برای کاهش خطر انتقال عفونت و بیماری به شریکتان، سکس نداشته باشید یا از کاندوم استفاده کنید.

از دکتر مشورت بخواهید.

این متن را ترجمه کن به
بستن

کمک میخواهید؟ در اینجا مشاور خواهید یافت.

تماس