هرانسانی دارای محدوده یا مرز خود می باشد. این مرزها قسمتی از شخصیّت انسان هستند. حق شماست که مرزهای شما محترم شمرده گردند. هرکسی که به مرز شما تجاوز کند، اونسبت به شما بی احترامی کرده و با این کار شخصیّت شما را جریحه دار نموده است. اگر به مرزهای شما لطمه وارد گردد / تجاوز گردد، حق دارید که در مقابل این کار اقدام به کاری نمایید. مرزها در زندگی مشترک / زناشویی می توانند متفاوت باشند.

ممکن چیزی برای شما مورد پسند واقع گردد، ولی همان چیز نمی تواند مورد قبول همسر شما قرارگیرد. شما وقتی متوجه می شوید که همسر شما (مرد/ زن) پا از مرز خود فرا گذاشته، که شما در باره آنچه که اتفاق افتاده احساس ناراحتی نمایید. به حریم یا مرز شما موقعی تجاوز می گردد که کسی برخلاف میل شما با شما کاری کند. از اینرو خیلی مهم است که در باره آن صحبت شود. به اشخاص دیگر بگویید که مرز آنان تا کجاست و توجه داشته باشید که مرز دیگران را بشناسید و به آن لطمه وارد نیاورید.

تجاورات مرزی بسیار چشم گیری وجوددارند. چنین تجاوزات برای مثال

  • مورد توهین قرار گرفتن یا به کسی توهین کردن
  • مورد تجاوز جنسی قرار گرفتن یا این که به کسی تجاوز جنسی نمودن
  • درخواست نوعی از سکس نمودن که شما یا همسرتان (مرد / زن) آن را دوست نداشته و از آن خوشتان نیاید.
  • مورد ضربه همسر خود (زن / مرد) قرار گرفتن ویا این که همسر خود را (مرد / زن) مورد ضربه قرار دادن.

تمام این کار ها خشونت هستند و نباید آن ها را تحمل نمود. اگر کسی به مرز شما لطمه وارد آورد، شما می توانید از پلیس یا از یک مرکز مشاورت تقاضای کمک نمایید.

مهم است که شما با همسر خود (زن / مرد) صحبت کنید. این مصاحبه به شما کمک خواهد نمود که به مرزدیگری احترام بگذارید. هر دو طرف باید بدانند که چه کاری مجازاست و چه کاری مجازنیست. هیچ کس حق ندارد شخص دیگری را با خشونت جسمی یا روانی مجبور به کاری نماید. هر دو طرف باید سعی داشته باشند باهم همترازبوده واز همدیگر پشتیبانی کنند. هیچ کسی حق ندارد به دیگری اعمال قدرت نماید یا زور بگوید. طرفین زندگی مشترک (زن / مرد) باید نسبت به هم ملاحظه نموده و در فکر همدیگر باشند.

مرد و زنی که برای داشتن سکس توافق دارند

نه گفتن / جواب رد دادن

اگر حس می کنید که به مرز شما تجاوز می گردد، در این صورت بگویید نه!، جواب رد بدهید.

گاهی به طور وضوح حس می کنید که شما میل به چیزی ندارید، ولی نمی توانید توضیح بدهید چرا. این حق شماست و مانعی ندارد. شما مجبور نیستید که دلیلی برای تصمیم خود داشته باشید. کافیست فقط نه بگویید. همسرشما (مرد / زن) باید به تصمیم شما احترام بگذارد.

نه گفتن، می تواند مشکل باشد، خصوصاٌ اگر شما احساس شدیدی نسبت به همسر خود (مرد / زن) داشته باشید. ممکن است شما ترس از آن داشته باشید که اورا (مرد / زن) از دست بدهید. ولی باید بدانید که نه گفتن شما خیلی مهم است. نه گفتن شما به همسر (مرد / زن) به طور وضوح نشان می دهد که مرزهای شخصی شما کجاست.

دختری درحال "نه" گفتن به یک پسر.

اگردرحقیقت تمایل ه کاری ندارید، به همسر خود (زن / مرد) قولی ندهید. به طور واضح و روشن بگویید نه. در هنگام نه گفتن تا آنجا که امکان دارد به چشم همسر خود (مرد / زن) نگاه کنید. اگر برایتان امکان دارد به او بگویید که به چه دلیل میل به انجام کاری ندارید. پیغام یا گفته خود را اگر لازم باشد تکرار نمایید.  شما نباید احساس مقصّر بودن نمایید. اگر همسر شما (مرد / زن) جواب منفی شما را نپذیرفت، تقاضای کمک نمایید، این موضوع را با فرد مورد اعتماد خود که با اونسبت نزدیکی دارید، در میان بگذارید. یا این که سعی نمایید از طریق مراکز مشاورت،  به شما به طور حرفه ای کمک گردد.

اگر همسر شما (مرد / زن) به طور مکّرر شما را مجبور نمود کاری را انجام دهید که شما به آن تمایل ندارید، از خود بپرسید که آیا او (مرد / زن) همسر مناسبی برای شماست.

خشونت جنسی

اگر کسی شما را با خشونت یا تهدید به خشونت مجبور به انجام کاری نمود که شما تمایلی به آن ندارید، این کار به عنوان اجبار یا اعمال زورمحسوب می گردد. اعمال زوریک نوع پا فرا گذاشتن از مرز شخصی شما می باشد. 

خشونت جنسی آنست که کسی لفظاٌ و یا عملاٌ به شما حمله نماید، منظورش عمل جنسی باشد و بخواهد با آن کار شما را تحقیر نماید. چنین شخصی، مرز حقوقی شما را لطمه دار می کند تا احساس قدرت در مقابل شما داشته باشد.

خشونت جنسی به اشکال مختلف می باشد. آن می تواند برای مثال به شکل بیان کلمات سکسی باشد که توهین آمیزاست، یا این که نقاط بدن شما را لمس کند که آن جزء نقاطی است که فقط خودتان حق لمس کردن آن رادارید، و یا این که شما را مجبور به عمل جنسی نماید.

خشونت جنسی مثل هر خشونت دیگر از نظر قانون ممنوع می باشد. به آن جریمه تعلق می گیرد و اگرگزارش داده شود، از طرف پلیس تحت تعقیب قرار می گیرد.

خشونت جنسی می توانند توسط خویشاوندان، افراد خانواده، آشنایان یا افراد غریبه انجام گیرد.

در خواست کمک نمایید

اگر مورد خشونت جنسی قرار گرفتید، احساس تقصیر نکنید و خجالت نکشید. افراد زیادی هستند که با آن ها چنین رفتاری می گردد. در جستجوی مددیابی باشید:

  • با شخصی که مورد اعتماد شماست صحبت کنید.
  • با شخصی از افراد مراکز مشاوره صحبت کنید. اطلاعات و مشاورت و کمک را تحت ایمیل (zanzu.de) نزد تلفن کمک " خشونت به زن ها" یا به مراکز مشاوره بیطرف برای تجاور به زنان و کودکان دریافت می کنید.
  • با افراد مراکز مشاورت صحبت کنید و همچنین برایتان امکان وجوددارد که نزد پلیس رفته  و آن را گزارش دهید. پلیس می تواند از شما حمایت کند، تا در برابر خشونت بیشتر محفوظ بمانید.
این متن را ترجمه کن به
بستن

کمک میخواهید؟ در اینجا مشاور خواهید یافت.

تماس