چه کسی میتواند از چه سنی با چه کسی سکس داشته باشد؟

قوانین ویژه ای برای حمایت از کودکان و نوجوانان وجود دارد که تعیین میکند نوجوانان از چه سنی مجازند سکس داشته باشند. در اینجا عبارت "سکس" منحصراً به معنای آمیزش جنسی نیست، بلکه شامل سایر کارهای جنسی مانند ناز و نوازش و معاشقه یا بوسه لب و زبان نیز میشود.

سنین حمایت به چهار سطح تفکیک میشود:

  • کودکان تا 14 سالگی
  • نوجوانان 14 تا 16 ساله
  • جوانان 16تا 18 ساله
  • بالغین بالای 18 سال
دختر و پسری در حال اولین سکس

کودکان تا 14 سالگی

در آلمان برای بالغین، جوانان و نوجوانان ممنوع است با کودکان زیر 14 سال سکس داشته باشند. اگر به رغم ممنوعیت قانونی، این کار را انجام دهند، قابل مجازات است.

در صورتیکه دو کودک با یکدیگر سکس داشته باشند، مجازات نمیشوند زیرا کودکان تا سن 14 سالگی مسئولیت کیفری ندارند.

نوجوانان 14 تا 16 ساله

نوجوانانی که به سن 14 سالگی رسیده اند، تا حدی دارای بلوغ جنسی و حس مسئولیت میباشند و به همین دلیل مجازند در سنین 14 و 15 سالگی با همسالان خود، سکس داشته باشند که طبیعتاً فقط در صورتی مجاز است که هر دو طرف به اراده خود مایل باشند.

در صورتی که بالغین یا جوانان بالای 16 سال، مسئولیت تربیت، آموزش یا مراقبت از نوجوانان زیر 16 سال را داشته باشند، مجاز به داشتن سکس با نوجوانان زیر 16 سال نیستند.

این مسئله به عنوان مثال به این معنا است که معلمین، مربیان ورزش، مربیان مهدکودک یا زن و شوهری که به عنوان امین موقت سرپرست نابالغین میشوند، هرگز مجاز نیستند با نوجوانان زیر 16 سال سکس داشته باشند.

در صورتی که نوجوانان زیر 16 سال نتوانند به درستی تشخیص دهند که آیا واقعاً مایلند با یک فرد بالغ، رابطه جنسی برقرار کنند، فرد بالغ بالای 21 سال، نباید از این موقعیت سوء استفاده و نباید سعی کند، نوجوان را قانع به انجام این کار کند.

جوانان 16-18 ساله

نوجوانان، اصولاً میتوانند از سن 16 سالگی، خودشان تصمیم بگیرند با چه کسی و در چه زمانی مایلند سکس داشته باشند اما مجاز به داشتن سکس با کودکان نیستند.

در صورتی که بالغینی که به تربیت و آموزش جوانان 16 تا 18 ساله اشتغال دارند (معلمان، مربیان ورزش، مربیان مهدکودک و یا زن و شوهری که به عنوان امین موقت سرپرست نابالغین میشوند) با جوانان زیر 18 سال سکس داشته باشند و از وابستگی جوانان به دلیل رابطه مربیگری و یا آموزشی سوء استفاده کنند، قابل مجازات کیفری خواهند بود.

بالغین بالای 18 سال

در آلمان، افراد، از سن 18 سالگی، بالغ تلقی میشوند و میتوانند در صورت تمایل دوطرف با یکدیگر سکس داشته باشند اما سکس بین خواهران و برادران بالغ و یا سکس بین والدین و کودکان بالغ ممنوع است.

این متن را ترجمه کن به
بستن

کمک میخواهید؟ در اینجا مشاور خواهید یافت.

تماس