حق استفاده از مشاوره

همه زنان و مردانی که در آلمان زندگی میکنند (حتی زیر 18 سال) حق استفاده از مشاوره رایگان در یک مرکز مشاوره دارند. هنگام مراجعه به مراکز مشاوره، نیازی نیست نام خود را ذکر کنید.

امکان مشاوره در باره موضوعات مختلف وجود دارد، ازجمله:

 • کمکهای ممکن (از جمله کمک مالی) در هنگام بارداری و پس از تولد فرزند
 • سؤالات مربوط به قوانین و حقوق
 • سقط جنین

مراکز مشاوره، از سوی مراجع رسمی، تأیید شده اند. بسیاری از مشاوران به جز آلمانی، به زبانهای دیگر نیز صحبت میکنند.

میتوانید به تنهایی یا به همراه با شخص مورد اعتماد خود (مثلاً با شریک زندگی، دوست یا مادر خود) به مراکز مشاوره مراجعه کنید.

مشاورین، در صورت عدم تمایل شما، اجازه ندارند مطالب گفتگو شده با شما را به اشخاص دیگر بگویند.

حق برخورداری از خدمات پزشکی برای زنان باردار

در آلمان هر زن بارداری حق دارد، ضمن مراجعه به پزشک، از مشاوره استفاده کند ومورد معاینه قرار گیرد. هزینه های مربوطه توسط بیمه درمانی پرداخت میشود. حتی در صورتی هم که بیمه درمانی نداشته باشید، در آلمان به عنوان زن باردار، از خدمات پزشکی بهره مند میشوید.

حمایت از مادران

در آلمان مطابق قانون، کارفرما (مثلاً یک شرکت ) موظف است از زنان باردار شاغل، حمایت کند که این امر حمایت از مادران نامیده میشود. تابعیت زنان در این مورد نقشی ندارد. از جمله میتوان به ممنوعیت اشتغال به کارهایی اشاره کرد که برای مادر یا فرزند زیان آور است مانند بلند کردن اشیاء سنگین و یا ایستادن به مدت طولانی.

حمایت از مادران پیش از زایمان:
شما در صورت حاملگی، به مدت شش هفته پیش از تاریخ محاسبه شده زایمان، مجاز به کار کردن نیستید اما اگر شخصاً بگوئید که تمایل به کار کردن در این مدت دارید، میتوانید به کارکردن ادامه دهید. اما در این صورت نیز در طول شش هفته پیش از زایمان، میتوانید در هر زمانی، تصمیم بگیرید که مایل به ادامه کار نیستید. با این وجود دستمزد شما در طول این مدت پرداخت خواهد شد.

حمایت از مادران پس از زایمان (ممنوعیت مطلق اشتغال):
در آلمان، مادران به طور معمول به مدت هشت هفته پس از زایمان، مجاز به کار کردن نیستند. در صورت زایمان پیش از موعد و یا تولد چندقلو، به مدت 12 هفته (حتی اگر هم بخواهید کار کنید) مجاز به کارکردن نیستید.

حق ممنوعیت اخراج توسط کارفرما:
اگر حامله باشید، کارفرما تا چهار ماه پس از زایمان، شما را فقط میتواند به دلایل مهمی (مانند دزدی در محل کار) اخراج کند. شما تا دو هفته پس از اخراج، مهلت دارید به کارفرمای خود اطلاع دهید که حامله هستید. در این صورت فسخ قرارداد کار از سوی کارفرما، باطل خواهد بود.

غیبت مجاز برای انجام معاینات:
کارفرما بایستی، در صورت حاملگی، به شما اجازه استفاده از کلیه معاینات پیشگیرانه را، حتی در طول ساعات کاری بدهد. کارفرما باید دستمزد شما را به طور کامل پرداخت کند و درصورت غیبت شما به دلیل انجام معاینات پیشگیرانه، حق کسر هیچگونه مبلغی را ندارد.

در صورتی که قرارداد کارتان موقت باشد، میتوانید تا پایان مدت قرارداد از حقوق مربوط به حمایت از مادران استفاده کنید.

مرخصی والدین

زنان و مردان شاغل در آلمان، پس از تولد فرزندشان حق دارند حداکثر به مدت سه سال از مرخصی والدین استفاده کنند. این مسئله به این معنا است که زن یا مرد و یا هر دو، حداکثر به مدت سه سال از کار معاف خواهند بود اما طبیعتاً از کارفرما، پولی دریافت نخواهند کرد.

کارفرما باید به مدت حداکثر سه سال پست فعلی یا پست مشابهی را برایتان آزاد نگهدارد. پس از پایان مدت میتوانید در همان پست و یا در پست مشابهی نزد همان کارفرمابه کار بپردازید.

حق مرخصی مراقبت از فرزند

در آلمان کلیه والدینی که مایلند در طول 14 ماه نخست زندگی کودک، شخصاً در منزل از فرزند خود مراقبت کنند، از کمکهای مالی بهره مند میشوند. اطلاعات لازم را میتوانید از مراکز مشاوره دریافت کنید.

انتخاب آزاد ماما

هر زن بارداری که دارای بیمه درمانی باشد، میتواند در طول مدت بارداری و پس از زایمان از کمک یک ماما بهره مند شود.

شرکتهای بیمه درمانی، خدمات مامایی زیر را میپردازند:

 • مشاوره در دوران بارداری
 • معاینات پیشگیرانه، در صورتی که این معاینات توسط پزشک انجام نشده باشد.
 • کمک در صورت بروز مشکلات حاملگی و هنگام درد زایمان
 • آماده سازی برای زایمان (به صورت انفرادی یا گروهی)
 • مشاوره در هنگام زایمان (یا سقط جنین غیرعمد) در بیمارستان، مراکز مامائی زایمان یا در منزل
 • مراقبت های پس از زایمان (که پس مراقبت زایمان نامیده میشود) به مدت هشت هفته پس از زایمان
 • حرکات ورزشی جهت بازگشت به حالت اولیه پس از زایمان

در صورت بروز مشکلات بزرگ در زمینه:

 • شیردادن
 • بهبود زخم
 • جراحت روده
 • تأخیر در بازگشت به حالت اولیه یا سایر مشکلات

شرکتهای بیمه درمانی دولتی، هزینه معاینه و معالجه در منزل توسط ماما را نیز پرداخت میکند.

در اینجا میتوانید مامایی در نزدیکی محل سکونت خود بیابید.

حامله اید و کسی نباید مطلع شود

در آلمان در صورتیکه حامله باشید و به کمک نیاز داشته باشید، حق استفاده از مشاوره دارید.

در صفحه www.geburt-vertraulich.de و به طور 24 ساعته با شماره تلفن رایگان 020 40 40 / 0800 اطلاعات و کمک در اختیارتان قرار داده میشود. نیازی به گفتن نامتان نیست و امکان تماس با مشاوری در نزدیکی محل سکونتتان فراهم میشود تا بتوانید با این مشاور در مورد همه مسائل صحبت کنید.

کمک میخواهید؟ در اینجا مشاور خواهید یافت.

تماس