لطفاً معایب و محاسن Zanzu.be را با ما در میان بگذارید. از نظرات و پیشنهادهای شما نیز استقبال می شود. ما سعی می کنیم پیشنهادهای شما را در تا حد امکان در نظر بگیریم.

برای سؤالات شخصی درباره موضوع های مورد بحث ما، می توانید با یک مشاور تماس بگیرید.

اگر مایلید از بازخورد ما نسبت به سؤالتان مطلع شوید، در اسرع وقت به شما پاسخ خواهیم داد. ما می توانیم به زبان هلندی، فرانسوی و انگلیسی پاسخ دهیم.

zanzu@bzga.de

این متن را ترجمه کن به
بستن

کمک میخواهید؟ در اینجا مشاور خواهید یافت.

تماس