لوله اسپرم

هر مردی دو لوله اسپرم دارد. سلولهای اسپرم از طریق لوله های اسپرم، از اپیدیدیم به پروستات منتقل میشود.

Sperm duct

Every man has 2 sperm ducts. The sperm cells are transported from the epididymis to the prostate through the sperm ducts.