HIV مثبت

وقتی به ویروس HIV آلوده می شوید، یعنی HIV مثبت هستید. یک فرد HIV مثبت حامل ویروس HIV است.

HIV-positive

HIV-positive means that a person has HIV. An HIV-positive person is a carrier of the HIV-virus.