ایدز (AIDS)

مرحله آخر ابتلا به  اچ آی وی (‏HIV)‏. ‏‏سیستم ایمنی فرد مبتلا به ایدز آسیب زیادی دیده است. بدن دیگر نمیتواند در مقابل بیماریها از خود دفاع کند. اگر تحت درمان اچ آی وی (HIV)  قرار داشته باشید، به ایدز مبتلا نمیشوید.

AIDS

The late stage of HIV. The immune system of someone with AIDS is very damaged already. The body can no longer defend itself against diseases. If you get treated for HIV, you do not get AIDS.