تبعیض

رفتار متفاوت با افراد، مثلاً به دلیل تفاوت رنگ پوست، جنسیت، گرایش جنسی یا به خاطر ابتلا به اچ آی وی (HIV). رفتار تبعیض آمیز در بیشتر کشورها، ممنوعیت قانونی دارد.

Discrimination

Treating people differently, for example because they have another skin colour, sex or sexual orientation, or have HIV. Discrimination is forbidden by law in most countries.