دیافراگم

کلاهک سیلیکونی با قطر حداکثر 10 سانتیمتر که زن قبل از آمیزش جنسی در داخل مهبل (واژن) قرار میدهد. دیافراگم مانع حاملگی زن میشود (یک روش جلوگیری از حاملگی است). دیافرگم روی ورودی رحم (گردن رحم) قرار میگیرد و مانع ورود منی به داخل رحم میشود. برای بهتر کردن کار دیافراگم، بر روی سطح داخلی آن ژل زده میشود که باعث از بین رفتن سلولهای اسپرم یا کاهش سرعت آنها میشود.

Diaphragm

Silicone cap, with a maximum diameter of 10 cm wide, which a woman puts into her vagina before having sexual intercourse. It prevents a woman from getting pregnant (it is a method of contraception). A diaphragm covers the entrance to the uterus (cervix) and prevents the man's semen from entering the uterus. To enhance protection, a gel is applied to the inside of the diaphragm to kill or inhibit sperm cells.