چسب ضدبارداری

روشی برای جلوگیری از بارداری (یکی از روش های جلوگیری). این چسب ضدبارداری حاوی هورمون هایی است که خانم ها می توانند آن را روی شکم، کفل ها یا بازوی خود بچسبانند.

Contraceptive patch

A way of preventing pregnancy (a method of contraception). Thin adhesive patch containing hormones which a woman can stick on her abdomen, buttocks or arm.