متخصص اورولوژی

دکتری که مشکلات کلیه ها و مجاری ادراری را درمان می کند.

Urologist

Doctor who treats problems of the kidneys and urinary passages.