دیافراگم

کلاهک سیلیکونی حداکثر 8.5 سانتی متر که زنان قبل از آمیزش جنسی در مهبل خود قرار می دهند. این از بارداری زن جلوگیری می کند (روشی برای جلوگیری از بارداری). دیافراگم ورودی رحم (گردن رحم) را می پوشاند و از ورود منی مرد به رحم جلوگیری می کند. برای افزایش محافظت، ماده لزجی روی سطح داخلی دیافراگم قرار داده می شود تا باعث کشتن سلول های اسپرم یا کاهش سرعت آنها شود.

Diaphragm

Silicone cap, with a maximum diameter of 10 cm wide, which a woman puts into her vagina before having sexual intercourse. It prevents a woman from getting pregnant (it is a method of contraception). A diaphragm covers the entrance to the uterus (cervix) and prevents the man's semen from entering the uterus. To enhance protection, a gel is applied to the inside of the diaphragm to kill or inhibit sperm cells.