حلقه مهبلی

روشی برای جلوگیری از بارداری (یکی از روش های جلوگیری). حلقه مهبلی یک حلقه پلاستیکی شفاف انعطاف پذیر و حاوی هورمون است. خانم ها می توانند این حلقه را در مهبل خود قرار دهند و مانند تامپون آن را بیرون بیاورند. حلقه از باردار شدن آنها به مدت 4 هفته جلوگیری می کند.

Vaginal ring

A means of preventing pregnancy (a method of contraception). A vaginal ring is a transparent, flexible plastic ring containing hormones. A woman can insert the ring into her vagina and remove it like a tampon. A ring protects her from pregnancy for 4 weeks.